Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Galeria Łomianki wspiera lokalny samorząd w zakresie edukacji i działań proekologicznych. Od grudnia w lokalu Współdzielnia rusza gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Łomianek zasięgną tu porad dotyczących dofinansowań do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła  oraz ulg na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze” w Galerii Łomianki będzie funkcjonował w poniedziałki w godzinach 14.00 – 18.00, czwartki w godzinach 13.00 – 16.00 oraz piątki w godzinach 13.00 – 16.00.
Punkt znajduje się niedaleko drogerii Hebe.

„Współdzielnia” to otwarte centrum lokalnej aktywności, w którym można podzielić się swoimi umiejętnościami podczas sąsiedzkich warsztatów i szkoleń, nieodpłatnie zorganizować spotkanie tematyczne, wykład czy pokaz. Przestrzeń jest otwarta dla osób prywatnych, grup formalnych i nieformalnych, organizacji pozarządowych. Lokal wyposażony jest w fortepian, stoły i krzesła eventowe oraz zaplecze z bieżącą wodą. W przestrzeni wyodrębniony jest również punkt adopcji roślin. Tu przynosić można kwiaty, którymi z jakiegoś powodu (wyjazd, alergia, brak miejsca w mieszkaniu) nie możemy się już opiekować i odwrotnie – zaadoptować pozostawione rośliny. W ramach „Współdzielni” na podobnych zasadach funkcjonować będzie także punkt wymiany książek.

Udostępnij

Informacje o nowych wydarzeniach?

Zapisz się na nasz newsletter!

Wypełnij formularz