Regulamin usługi „Zakupy ze stylistką”

§ 1. Organizator
1. Organizatorem usługi „Zakupy ze stylistką” jest spółka Auchan Polska Sp. z o.o. Oddział Immochan w Piasecznie, ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000032892, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, NIP 526-03-09-174, REGON010001888, o kapitale zakładowym w wysokości 2.584.895.800,- zł., (dalej „Organizator”).

§ 2. Opis usługi
1. Usługa jest dostępna na terenie Galerii Łomianki, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu przy użyciu aplikacji: https://www.facebook.com/galerialomianki/app/1767279533545014 lub http://galerialomianki.pl/zakupy-ze-stylistka.
2. Usługa jest bezpłatna.
3. Usługa polega na skorzystaniu z porady profesjonalnej stylistki i dokonaniu zakupów na terenie Galerii Łomianki w jej towarzystwie.
4. Czas przypadający na świadczenie usługi dla jednej osoby wynosi około 2 godzin.
5. Przybycie umówionego Klienta musi odbyć się dokładnie o wyznaczonej godzinie, po 15 minutach rezerwacja zostaje anulowana.
6. Spotkanie ze stylistką nastąpi w Biurze Galerii Łomianki lub innym miejscu na terenie Galerii Łomianki, ustalonym indywidualnie z Klientem.

§ 3. Rezerwacja terminów
1. Rezerwacje odbywają się za pośrednictwem aplikacji w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/galerialomianki/app/1767279533545014 lub http://galerialomianki.pl/zakupy-ze-stylistka.
2. Podczas dokonywania rezerwacji należy wybrać wolny termin i zapisać się on-line na wybrany dzień i godzinę.
3. Jedna osoba może skorzystać z usługi jeden raz w miesiącu.
4. Przy zapisie na usługę należy wypełnić wszystkie wymagane pola.
5. Niezgodne z wytycznymi wypełnienie wymaganych pól skutkować będzie nieprzyjęciem zgłoszenia.
6. Klient, deklarujący chęć skorzystania z usługi, otrzyma w dzień poprzedzający umówiony termin e-maila z prośbą o potwierdzenie przybycia na spotkanie ze stylistką. Inną dopuszczalną formą kontaktu w celu potwierdzenia przybycia na spotkanie jest kontakt telefoniczny.

§ 4. Oświadczenie Organizatora
1. Rezerwując termin usługi „Zakupy ze stylistką” Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej usługi z uwagi na ważne okoliczności zewnętrzne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili zasad funkcjonowania usługi. Informacja o zmianach będzie dostępna w Biurze Galerii Łomianki oraz na stronie: https://www.facebook.com/galerialomianki. Zmiany wchodzą w życie z momentem ich ogłoszenia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów sprzedawanych w poszczególnych punktach handlowych, prowadzących działalność na terenie Galerii Łomianki.

Wybierz termin, wypełnij formularz i chodźmy na zakupy!

sobota 21 kwietnia
środa 25 kwietnia
środa 9 maja
sobota 12 maja
czwartek 17 maja
wtorek 22 maja
Małgorzata Marszałek - stylistka w Galerii Łomianki
Doradca stylu, marketingowiec, wielka pasjonatka dobrego smaku i sportowego życia. Kocha podróże, dobrze ubrana nawet w domu, ponieważ jej motto to: „Twoje ubranie to szacunek”. Powie Ci, jak ważne są ubrania i że dzięki nim naprawdę możesz wiele osiągnąć. x