Zapisz się na newsletter!

[newsletter]

Klauzula informacyjna

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Ceetrus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, dalej zwany “Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: rodo@galerialomianki.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji.
 • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (w szczególności usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 • Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Państwa zapytania.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.