Regulamin usługi „Spotkanie ze stylistką”

§1. Organizator
1. Organizatorem usługi „Spotkanie ze stylistką” jest spółka Ceetrus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, (dalej „Organizator”).

§2. Opis usługi
1. Usługa jest dostępna po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu przy użyciu aplikacji: https://www.facebook.com/galerialomianki/app/1767279533545014 lub https://galerialomianki.pl/zakupy-ze-stylistka.
2. Usługa jest bezpłatna.
3. Usługa polega na skorzystaniu z porady profesjonalnej stylistki.
4. Spotkanie ze stylistką następuje po wcześniejszym kontakcie telefonicznym stylistki z Klientem, który dokonał rezerwacji, przy użyciu narzędzi dostępnych zarówno przez stylistkę, jak i Klienta.

§3. Rezerwacja terminów
1. Rezerwacje odbywają się za pośrednictwem aplikacji w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/galerialomianki/app/1767279533545014 lub https://galerialomianki.pl/zakupy-ze-stylistka.
2. Podczas dokonywania rezerwacji należy wybrać wolny termin i zapisać się na wybrany dzień i godzinę.
3. Jedna osoba może skorzystać z usługi jeden raz w miesiącu.
4. Przy zapisie na usługę należy wypełnić wszystkie wymagane pola.
5. Niezgodne z wytycznymi wypełnienie wymaganych pól skutkować będzie nieprzyjęciem zgłoszenia.
6. Klient, deklarujący chęć skorzystania z usługi, otrzyma w dzień poprzedzający umówiony termin e-maila z prośbą o potwierdzenie spotkania ze stylistką.

§4. Oświadczenie Organizatora
1. Rezerwując termin usługi „Spotkanie ze stylistką” Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej usługi z uwagi na ważne okoliczności zewnętrzne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili zasad funkcjonowania usługi. Informacja o zmianach będzie dostępna w Biurze Galerii Łomianki oraz na stronie: https://www.facebook.com/galerialomianki. Zmiany wchodzą w życie z momentem ich ogłoszenia.


Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu wysłania potwierdzenia rezerwacji usługi „Spotkanie ze stylistką” jest Ceetrus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polna 11, 00-633 Warszawa. Przysługuje Państwu prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail newsletter@galerialomianki.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki treści marketingowych, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu wysyłki potwierdzenia rezerwacji znajdą Państwo poniżej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
● Administratorem Państwa danych osobowych jest Ceetrus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, dalej zwany “Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: rodo@ceetrus.pl
● Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłki treści marketingowych w postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje o promocjach cenowych, zmianach kolekcji i wydarzeniach promocyjno-rozrywkowych organizowanych w Galerii Łomianki) pocztą elektroniczną, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych, związanych z wysyłaniem tych treści.
● Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora i podmiotów prowadzących sklepy w Galerii Łomianki, polegający na realizacji działań marketingowych.
● Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (w szczególności usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
● Dane osobowe będą przechowywane przez dwa lata od momentu otrzymania żądania zaprzestania wysyłania treści marketingowych. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.
● Przysługuje Państwu prawo do:
○ żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
○ wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
● Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania Państwu treści marketingowych.
● Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Wybierz termin, wypełnij formularz i spotkajmy się!

poniedziałek 13 czerwca
wtorek 28 czerwca
poniedziałek 4 lipca
środa 6 lipca
Zasady:
1. Usługa zakupów ze stylistką nic nie kosztuje, płacisz jedynie za swoje zakupy.
2. Przed spotkaniem/zakupami ze stylistką pomyśl czego brakuje w Twojej szafie. Będzie nam łatwiej zdefiniować potrzeby i ruszyć do działania!
3. Spotkanie/zakupy ze stylistką trwają około 60 minut.
4. Ubierz się tak, jak najczęściej się nosisz. Do przymierzalni najlepiej sprawdzają się spodnie/spódnica + bluzka oraz szybkie do założenia buty.
5. Bądźmy odpowiedzialni - jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia – znajdziemy inny termin na nasze spotkanie.

Małgorzata Marszałek - stylistka w Galerii Łomianki
Doradca stylu, marketingowiec, wielka pasjonatka dobrego smaku i sportowego życia. Kocha podróże, dobrze ubrana nawet w domu, ponieważ jej motto to: „Twoje ubranie to szacunek”. Powie Ci, jak ważne są ubrania i że dzięki nim naprawdę możesz wiele osiągnąć.

* wymagane