Regulamin usługi „Zakupy ze stylistką”

§ 1. Organizator
1. Organizatorem usługi „Zakupy ze stylistką” jest spółka Auchan Polska Sp. z o.o. Oddział Immochan w Piasecznie, ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000032892, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, NIP 526-03-09-174, REGON010001888, o kapitale zakładowym w wysokości 2.584.895.800,- zł., (dalej „Organizator”).

§ 2. Opis usługi
1. Usługa jest dostępna na terenie Galerii Łomianki, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu przy użyciu aplikacji: https://www.facebook.com/galerialomianki/app/1767279533545014 lub http://galerialomianki.pl/zakupy-ze-stylistka.
2. Usługa jest bezpłatna.
3. Usługa polega na skorzystaniu z porady profesjonalnej stylistki i dokonaniu zakupów na terenie Galerii Łomianki w jej towarzystwie.
4. Czas przypadający na świadczenie usługi dla jednej osoby wynosi około 2 godzin.
5. Przybycie umówionego Klienta musi odbyć się dokładnie o wyznaczonej godzinie, po 15 minutach rezerwacja zostaje anulowana.
6. Spotkanie ze stylistką nastąpi w Biurze Galerii Łomianki lub innym miejscu na terenie Galerii Łomianki, ustalonym indywidualnie z Klientem.

§ 3. Rezerwacja terminów
1. Rezerwacje odbywają się za pośrednictwem aplikacji w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/galerialomianki/app/1767279533545014 lub http://galerialomianki.pl/zakupy-ze-stylistka.
2. Podczas dokonywania rezerwacji należy wybrać wolny termin i zapisać się on-line na wybrany dzień i godzinę.
3. Jedna osoba może skorzystać z usługi jeden raz w miesiącu.
4. Przy zapisie na usługę należy wypełnić wszystkie wymagane pola.
5. Niezgodne z wytycznymi wypełnienie wymaganych pól skutkować będzie nieprzyjęciem zgłoszenia.
6. Klient, deklarujący chęć skorzystania z usługi, otrzyma w dzień poprzedzający umówiony termin e-maila z prośbą o potwierdzenie przybycia na spotkanie ze stylistką. Inną dopuszczalną formą kontaktu w celu potwierdzenia przybycia na spotkanie jest kontakt telefoniczny.

§ 4. Oświadczenie Organizatora
1. Rezerwując termin usługi „Zakupy ze stylistką” Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej usługi z uwagi na ważne okoliczności zewnętrzne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili zasad funkcjonowania usługi. Informacja o zmianach będzie dostępna w Biurze Galerii Łomianki oraz na stronie: https://www.facebook.com/galerialomianki. Zmiany wchodzą w życie z momentem ich ogłoszenia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów sprzedawanych w poszczególnych punktach handlowych, prowadzących działalność na terenie Galerii Łomianki.


Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera jest Immochan Polska Sp. z o.o. (ul Puławska 38, 05-500 Piaseczno). Przysługuje Państwu prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail newsletter@galerialomianki.pl lub poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki treści marketingowych, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu wysyłki newslettera znajdą Państwo poniżej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
● Administratorem Państwa danych osobowych jest Immochan Polska Sp. z o.o. (ul Puławska 38, 05-500 Piaseczno), dalej zwany “Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: newsletter@galeriabronowice.pl
● Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłki treści marketingowych w postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje o promocjach cenowych, zmianach kolekcji i wydarzeniach promocyjno-rozrywkowych organizowanych w Centrach Handlowych Auchan) pocztą elektroniczną, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych, związanych z wysyłaniem tych treści.
● Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora i podmiotów prowadzących sklepy w Centrach Handlowych Auchan, polegający na realizacji działań marketingowych.
● Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (w szczególności usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
● Dane osobowe będą przechowywane przez dwa lata od momentu otrzymania żądania zaprzestania wysyłania treści marketingowych. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.
● Przysługuje Państwu prawo do:
○ żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
○ wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
● Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania Państwu treści marketingowych.
● Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Wybierz termin, wypełnij formularz i chodźmy na zakupy!

środa 7 sierpnia
wtorek 13 sierpnia
czwartek 12 września
środa 18 września
środa 25 września
poniedziałek 30 września
Małgorzata Marszałek - stylistka w Galerii Łomianki
Doradca stylu, marketingowiec, wielka pasjonatka dobrego smaku i sportowego życia. Kocha podróże, dobrze ubrana nawet w domu, ponieważ jej motto to: „Twoje ubranie to szacunek”. Powie Ci, jak ważne są ubrania i że dzięki nim naprawdę możesz wiele osiągnąć.

* wymagane